Gebruikersvoorwaarden:

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de website van PugsParadise.nl

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is alle op deze website gepubliceerde informatie eigendom van PugsParadise Montfort.
Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites.
Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.
Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd.

Don Rico